De Vereniging Transport Begeleiders is een belangenen vereniging welke werkt met een bestuur dat op vrijwillige basis de belangen van de in Nederland gecertificeerde Transport begeleider behartight en haar leden in het bijzonder. Wij realiseren ons terdege dat dit niet eenvoudig is maar doen ons uiterste best hiervoor.